Security Systems: veiligheidssystemen

  • Tijdig stilstaan bij brandbeveiliging kan uw leven redden

    4 mei 2017

    Elk jaar opnieuw laten mensen het leven in huisbranden of ongevallen met vuur die best wel te vermijden waren. Allemaal hopen we dat het ons nooit zal overkomen. Wist u dat u zelf heel wat kan doen om van uw woning een schoolvoorbeeld van brandbeveiliging te maken? In dit artikel geven we graag enkele eenvoudige tips ter preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Rookmelders als brandbeveiliging Door het plaatsen van rookmelders op diverse plaatsen verbetert u op een heel eenvoudige manier de brandveiligheid in uw woning.